Giới thiệu

Địa điểm này chưa có đầy đủ thông tin và đánh giá – xin lưu ý nếu cầm đồ, vay mượn hoặc ký kết các dịch vụ/thủ tục tài chính tại đây.

» Nếu bạn là chủ địa điểm này, vui lòng xác minh uy tín tại đây.

» Nếu bạn đã từng cầm đồ hoặc làm các dịch vụ/thủ tục tài chính tại đây, vui lòng để lại nhận xét khách quan để mọi người cùng tham khảo thông tin, đặc biệt đối với những nơi kinh doanh chộp giật, không uy tín, lươn lẹo hoặc tìm cách moi tiền khách hàng…

Ảnh địa điểm

Xếp hạng & nhận xét địa điểm

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Cầm đồ 157 Đại La”

Đánh giá chung về hiệu cầm đồ
Đánh giá chung về giá cả/lãi suất